TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Nya kawas kitu kaayaan leuweung di gunung Kacapi anu kahuruan, di desa Kebonjati, kabupaten Sumedang. Mimitina eta kahuruan tehkaranapdan poe jumaah pasosore, tur karandapan di dua tempat. Eta kahuruan di gunung Kacapi tehgeus dua kali karandapan jero sabulan katompernakeun. Kahuruan dierong karandapan balukar halodo anu ngalantarankeun eurih turta tatangkalan gararing. Petugas badan penanggulangan bencana daerah Sumedangdiwewegan ku petugas tagana,saharita ngadeugdeug ka tempat kajadian pikeun mareuman seuneu.