TP | Bandung TV | Deri Firman | Poe Kemis beurang dinas kesehatan diwewegan ku sajumlahing pihak kawas SKPD, kecematan, puskesmas, rumah sakit, institusi pendidikan turta lintas sektor sejenna anu pernahna di Cimareme, kabupaten Bandung Barat, ngalakonan komitmen babarengan kampanye ngalarapkeun daerah tan dipapaesan roko di lingkungan atawa lelewekna sewangan. Dina emprona, eta komitmen teh mangrupa tarekah pikeun ngalarapkeun peraturan daerah, nomer 4 taun 201 ngeunaan lelewek bebas roko, di sajumlahing lelewek di kabupaten Bandung Barat. Samalah, di sejumlahing tempat anu dicindekeun salaku lelewek bebas roko oge bakal dipasangan stiker kawasan bebas rokok