| TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Dinas lingkungan hidup kabupaten cianjur, ngancem bakal nutup saheulaan pabrik tekstil p-t unitama jaya lestari. Pangna kitu, eta pabrik teh dierong ngarempak aturan prakprakan miceun limbah anu antukna ngeumeuhan lingkungan di sabudeureunana.