| TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Pamarentah puseur jeung mangpirang lembaga keur meumeujeuhna nyarungsum tarekah pikeun ngungkulan pasualan lingkungan. Ku kituna, pentingna elmu komunikasi lebah memeres pasualan lingkungan hidup, dipadungdengkeun dina dies natalis fikom unpad jatinangor kalima puluh dalapan, di gedong bale sawala unpad kabupaten sumedang.