TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Warga turta sajumlahing organisasi masyarakat di kampung Gumuruh, desa Nagrak, kecamatan Cangkuang, kabupaten Bandung, ngalakonan sajumlahing kasenian has Jawa Barat. Eta pintonan kasenian budaya Sunda teh, dilakonan dina raraga ngabageakeun bagantina taun Sunda. Lian ti kitu, eta kasenian teh dilakonan dina raraga ngamumule budaya Sunda anu kiwari meh-mehan palastra, tur geus kasilih ku kasenian anu holna ti bangsa deungeun. Mangpirang kasenian has Sunda anu dipintonkeun teh di antarana pencak silat, debus, aktraksi orar, jeung sajabana anu matak geumpeur nu nongton.