TP | BANDUNGTV | ELBY NOPITRI | Teu kurang ti 328 guru honorer anu ngajar di sajumlahing sd di kecamatan lembang, kabupaten bandung barat, eureun digarawe. Eta lampah dilakonan balukar kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, medalkeun permenpan rb nomor 36 taun 2018, ngeunaan kriteria kacindekan kabutuhan pns, sarta prakprakan seleksi cpns taun 2018. Eta permen teh dierong ngabangbaluhan guru honorer, kalawan mangsa mangabdi leuwih ti 35 taun.