TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Masarakat di kampung legok nyeunang, desa Sukamaju, kabupaten Sukabumi, geunjleung balukar kajadian alam amblesna taneuh di tengah pasawahan milik warga poe kemis nu anyar kaliwat.  Jenglengan eta taneuh anu ambles teh lonyod kawas endog, dimensi panjangna genep koma lima meter turta rubakna 4 meter, ari jerona moal kurang ti genep meter. Sanajan kaitung nenggang ti paimahan warga, tapi eta taneuh anu ambles teh kungsi ngahariwangkeun warga.