TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Minangka kahaat turta rasa prikatin katut solidaritas ka sasama, karang taruna Lembang jeung sajumlahing komunitas di Lembang, kawas komunitas warga lokal, komunitas pecinta hewan, sarta lembaga adat kabuyutan Lembang, ngalakonan aksi ngumpulkeun donasi di jalan raya Lembang, sabudeureun alun-alun Lembang, kabupaten Bandung Barat, poe jumaah kapeutingnakeun. Eta kagiatan ngumpulkeun donasi teh, dilakonan pikeun ngabantu masarakat di Lombok nusa tenggara Barat anu nandangan musibah lini. Dipiharep kaayaan warga bisa pulih tina kaprihatinan satutas lini anu karandapan sawatar waktu katompernakeun.