TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Pikeun nu mikaresep sato anu galibna diingu, utamana sato anjing, taya salahna upama nganjang ka salah sahiji pangjugjugan wisata, di Cidadap, kota Bandung. Di eta tempat sakur nu ngadeugdeug bisa nyaksian sakalian arulin jeung eta sato. Pikeun nu kakara mikaresep anjing mah, aya tempat husus anu disayagakeun, nyaeta tempat anjing laleutik turta lucu kawas fudel katur bernis. Di eta tempat sakur nu ngadeugdeug bisa maraban, sarta dipalotret jeng anjing gede kawas lambbador, golden turta herder anu geus lindeuk .