TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Saha anu teu nyaho kana eta kaolahan tradisional has masarakat Jawa Barat, utamana sunda, anu remen dijadikeun bahan campuran dina sangu atawa cemilan jeung oleh-oleh. Nya, oncom. Pikeun nu mikaresep, eta kaolahan dahareun teh rea disaliar keur campuran dina kaolahan sangu, kitu deui oleh-oleh ti panyabaan.