TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Usum halodo anu kapapanjangan ngabalukarkeun para patani di lelewek soreang, kabupaten Bandung, nandangan rugi tepi ka 30 persen, balukar taya cai pikeun ngaboyor pasawahanana. Eta hal teh mangaruhan kana hasil pare anu dipanen ku patani.