TP | BANDUNG TV | ELBI NOPITRI | Leuwih ti 3 bulan, hujan teu turun di kota Sukabumi. Sajumlahing lahan pasawahan milik para patani ngahgar. Pelak pare oge nandangan puso, turta eureun nyarawah. Di kota Sukabumi, saeutikna aya dua hektar lahan tatanen anu ngahgar. Patani anu lahanna kahalodoan, bakal difasilitasi ku pamarentah pikeun nyorang klaim asuransi pepelakanana. Asuransi saeutikna bisa ngaringakeun bangbaluh karugian para patani.