TP | BANDUNG TV | DERI FIRMANAN |Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah atawa UPTD pelayanan kesehatan kecamatan Ibun, kabupaten Bandung, ngaenyakeun aya tilu warga asal kecamatan Cikancung turta kecamatan Ibun kabupaten Bandung, anu katarajang panyakit difteri. Eta warga anu tiluan teh taya lian ti santri di pondok pesantren Ar-Rohman, kecamatan Ibun.