TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Dinas kesehatan kabupaten Bandung geus ngalakonan isolasi turta vaksinasi pikeun dua ratus genepu puluh dalapan santri di pondok pesantren Ar-Rohman. Eta hal teh dilakonan satuas 3 urang santri katarajang difteri. Dinas kesehatan saharita megatkeun siklus sumebarna difteri, sangkan teu beuki sumarambah.