TP | BANDUNG TV | ELBI NOPITRI | Kementerian luar negeri republik indonesia nyindekeun bahaya sumebarna hoax, ka generasi milenial kota bandung. hoax utamana ngeunaan isu kanagaraan asean, mampuh mucunghulkeun konflik antar nagara. sok komo, indonesia mangrupa salasahiji nagara anu wargana pangreana make internet, anu dierong rawan kapangaruhan hoax.