TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN |Pamarentah kabupaten bandung ngaliwatan dinas pertanian, nyinglar sumebarna sato kurban anu teu merenah keur dikurbankeun di kabupaten bandung, ngaliwatan pamariksaan. eta ketak teh disorang sangkan taya sato gering anu dijual pikeun dipeuncit dina poean idul adha sarebu opat ratus tilu puluh salapan hijriah.