TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN |Dina usum halodo panjang ayeuna, mangratus-ratus hektar sawah di sabudeureun kabupaten cianjur, ngahgar. dina emprona, henteu stabilna pengairan anu ngamalir ti irigasi ka lahan tatanen warga, ngabalukarkeun patani nandnagan rugi turta dierong bakal ngarandapan gagal panen.