TP | BANDUNG TV | ELBI NOPITRI | Usum halodo anu karandapan di sajumlahing lelewek di kabupaten Bandung, ngabalukarkeun sawatara masarakat seuseueteun cai bersih. Samalah, balukar taya stok, warga leah laleumpang anu kacida nenggang, pikeun ngala cai beresih.