TP | BANDUNG TV | ELBI NOPITRI | PDAM tirta raharja kabupaten Bandung nyindekeun, stok cai beresih pikeun distribusi ka sakumna nu ngalanggan masih dina kaayaan aman, sanajan nincak usum halodo anu kawilang panjang. Warga utamana nu ngalanggan PDAM diperdih sangkan teu ngarasa lewang bakal kakurangan cai ti PDAM.