TP | BANDUNG TV | ELBI NOPITRI | Nu daragang sapi di salah sahiji tempat ngajual sato kurban di desa nanjung, kabupaten Bandung, mimiti ngaronjat. Upama ditilik ti taun samemehna, nu daragang sapi kurban ngajaul tepi ka 50 persen.