TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Salah sahiji kecamatan anu nampa kiriman cai beresih ti BPBD kabupaten Sukabumi, nya eta bantargadung kabupaten Sukabumi. Di eta kecamatan, BPBD ngangkut hiji tangki eusi cai lima rebu leter. Eta tangki cai bersih teh saharita didareugdeug ku warga. Samalah, warga kudu leah ngantay, pikeun nampa eta cai bersih. Warga di kecamatan bantar gadung ngarandapan walurat cai beresih jero 3 bulan katompernakeun. Ti saprak nincak usum halodo, sakumna sumur warga mimit saraat.