TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Teu kurang ti opat ratus sapuluh calon jamaah haji anu diwewegan ku petugas miang poe senen kapeutingnakeun. Eta rombongan teh kagabung dina kloter munggaran asal Sumedang. Eta calon haji anu miang teh numpak sapuluh beus, bari diaping ku pihak pulisi. Samalah, eta calon jamaah haji teh kungsi pasesedek nalika nu ngajarajap ngaping calon haji asup ka jero beus. Antukna, eta nu jarajap ukur diijinan ngaping tepi ka gerbang gedong negara.