TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Pasualan anu kacida banggana pikeun para patani mangsa nyawah atawa ngebon, salah sahijina nyaeta mahalna harga gemuk, anu saban usumna teu weleh apung-apungan. Sanajan kitu kiwari, para patani anu aya di ewengkon Lembang bisa ngemplong nyanghareupan eta pasualan. Pangna kitu balai besar pelatihan pertanian Lembang, kabupaten Bandung Barat, ngalakonan pelatihan anu diiluan ku mangpuluh-puluh patani di Lembang, kabupaten bandnug Barat. Eta pelatihan teh nyaeta nyieun gemuk organik cair tina bahan dasar ciompol kelinci. Horeng, eta gemuk organik cair teh kacida matihna pikeun nyuburkeun taneuh turta nyuburkeun pepelakan.