Leuweung alami sunda wangi anu pernahna di kampung sindang resmi, kecamatan Cibadak, kiwari ditaratas minangka tempat wisata turta edukasi keur warga tur wisatawan. Eta leuweung edukasi teh mimiti diwangun ku warga di sabudeureunana tur kepolisian sektor cibadak, brigadir sandi praja ti saprak sataun katompernakeun. Kiwari, eta tempat teh jadi salasahiji destinasi wisata di kabupaten Sukabumi. Samalah, eta tempat teh remen didareugdeug ku wisatawan nalika liburan keur nitenan kaendahan alam tur kaasrianana. Samalah, eta tempat ge diwewegan ku taman baca jeung spot selfie katut tempat kamping ancokeuneun wisatawan.,