TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Kendaraan ngarantay tepi ka meh 2 kilometer di kecamatan Padalarang, anu pernahna di Jalan Raya Cimareme, kabupaten Bandung Barat. Lian ti minnagka jalur utama atawa jalan arteri di jalur pakidulan turta reana kendaraan gede, macet di eta jalan teh karandapan balukar jalanna raruksak di sawatara lelewek. Samalah rea lombang anu jerona tepi ka tilu puluh senti. Warga anu ngalalar diperdih leuwih iatna nitenan turta ngurangan lajuna kendaraan.