TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | sajeroning kitu, minangka tarekah pikeun ngungkulan ngajaulna harga daging hayam mapag lebaran, pamarentah kota bandung bakal nataharkeun tilu ratus rebu hayam saban poena. eta daging hayam teh bakal dikirim ku pihak swasta, kalawan harga tilu puluh tilu rebu sakilo, anu sumebar di sakumna pasar tradisional kota bandung tepi ka h pleus tujuh lebaran.