TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Dina taun 2018, sakumna mata pangajaran sma, asup kana ujian sekolah berstandar nasional atawa usbn, beda jeung taun 2017 nu anyar kaliwat. Dina taun samemehna, ukur genep mata pangajaran anu diujikeun, ari dina taun ieu nitih 15 mata pangajaran.