TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Nya di eta etalase basajan, soni, ilaharna ngajual nugget hasil popolahna. Beda ti nugget sejenna anu ilaharana dijieun tina daging giling turta tipung bungbu, eta nugget teh dijieun tina cau.Prakprakan ngolahna, teu beda jeung nugget anu ilahar. Cau anu geus dikeureutan, dianclomkeun kana tipung tarigu anu geus diolah, satuluyna dicampuran tipung roti anu jadi ciri has tina salah sahiji nugget ilaharna, tuluy digoreng tepi ka asak.