TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | minangka tarekah pikeun ngaronjatkeun kualitas karakter siswa anu hade ti anggalna mula, pamarentah kabupaten bandung bakal ngawajibkeun sakumna siswa s-d, maca al-qur’an samemeh nyorang kagiatan diajar di jero kelas. Eta hal teh disorang sangkan siswa moal gampang kapangaruhan ku pergaulan bebas, di sabudeunreun lingkunganana.