TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Jalan di luhureun situ Saguling anu ngahubungkeun kecamatan cililin jeung Saguling, jero sabulan katompernakeun, ditutup ancokeuneun warga umum ku PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling, anu dierong alatan jalanna rengat. Warga di sabudeureunana ngarahuh, lantaran akses jalan jadi leuwih jauh.