TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Caah tina limpasna walungan Citarum anu ngeueum 3 kecamatan di kabupaten Bandung, ngabalukarkeun sajumlahing warga mimiti caricing di posko pangungsian, anu geus disayagakeun ku pamarentah daerah. Warga mimiti caricing di posko pangungsian lantaran ngarasa lewang caah anu ngeueum imahna beuki ngagedean.