TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Jalan kampung Ranca Dahon tur kampung Cicalengka, desa Talagasari, kecamatan Sindangbarang,kabupaten Cianjur, kakara 6 bulam satutas rengse dijieun geus ruksak deui. Jalan anu rubakna 3 meter tur jangkungna 15 senti teh, mangrupa projek anu diwangun ngaliwatan program dana desa anu gedena opat ratus juta, geus ruksak deui. Gancang ruksak deuina eta pangwangunan cor beton jalan desa teh dierong balukar kurang semen mangsa ngadegkeunana. Lian ti disapirakeun di erong dina prakprakan migawena kurang panalingaan ti pihak pamarentahan anu boga wewenang. Ceuk salah saurang warga, sakumna masarakat ngarasa kuciwa kana eta pangwangunan jalan teh, lantaran sakuduna ku waragad anau sakitu panitia pelaksana desa kudu mentingkeun kualitas.