TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Money Politic sarta Black Campaign remen mucunghul dina prakprakan pemilihan kepala daerah. Lian ti kitu, pasualan suku, agama, tur ras, jadi isu sensitif di papada masarakat. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat miharep masarakat teu kabaud kana lampah Money Politic, Sara, tur Black Campaign, nalika prakprakan pemilihan kepala daerah Jawa Barat dipaju. Samalah, MUI miharep masarakat henteu golput.