TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Runtah anu dipiceun ku warga sabudeureunana katut nu daragang di pasar tradisional baleendah, kabupaten Bandung, diantepkeun ngagugunung jero dua bulan. Eta runtah anu ngagugunung di sisi jalan teh, ngaharenghengkeun warga.