TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Dumasar kana hasil nyokot sample sedimentasi, anu dilakonan ku Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dina ngamalirna anak walungan Citarum, anu pernahna di kecamatan Pacet, kabupaten Bandung nyindekeun, walungan beuki ngaheureutanana alatan ngagundukna material leutak anu kabawa palid ti girang walungan Citarum. Luyu kana data anu dicangking, sedimentasi di sapanjang daerah aliran sungai atawa DAS Citarum, tepi ka girang, bakal beuki parna. Pangna kitu, beuki ka girangeun walungan Citarum, dipapaesan ku paimahan warga, sarta mangpirang pabrik anu bakal ngabalukarkeun walungan beuki ngaheureutan.