TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Balukar remen ngarandapan urug, kelompok masarakat anu mihaat lingkunan diwewegan ku TNI-Polri melakeun sarebu binih tatangkalan di tempat-tempat wisata di kabupaten Cianjur, poe Jumaah beurang. Eta ketak teh dilakonan pikeun ngungkulan musibah urug anu dina danget ayeuna remen karandapan di lelewek wisata puncak. Sok komo, kabupaten Cianjur kaasup wewengkon anu rea potensina nandangan musibah urug di Jawa Barat.