TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Dina taun 2018, dumasar kana panalungtikan anu dilakonan ku bank Indonesia kantor perwakilan Jabar, Jawa Barat nyanghareupan mangpirang tangtangan lebah ngaronjatkeun investasi, di antarana tacan optimalna rukun gawe di papada Sister Province atawa Sister City, karerean lolongkrang investasi dina hambalan kota kabupaten tacan diwewegan ku feasibility study, tepi ka teu bisa asup kategori clean and clear projects, tur jenglengan asimetri informasi di papada instansi utamana patali jeung legalitas lahan katut skema rukun gawe. Nyanghareupan eta hal, gubernur Jawa Barat ahmad heryawan meredih kepala dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu di saban kabupaten jeung kota, sangkan mere informasi anu lengkep ka regulator, salah sahijina ngeunaan feasibility study. Gubernur ngeceskeun, waragad pikeun ngadegkeun feasibility study dicokot tina APBD saban kabupaten tur kota.