TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Kiwari, masarakat Indonesia rea anu kajiret investasi bodong, lantaran kabandang ku bati anu gede dina waktu singget. Minangka salah sahiji tarekah pikeun ngawanohkeun investasi anu bener ka masarakat, Bursa Efek Indonesia muka galeri investasi di pasar tradisional, anu dipitembeyan di pasar Cikurubuk kota Tasikmalaya. Di eta galeri teh, masarakat bisa mikanyaho informasi anu panganyarna ngeunaan pasar modal Indonesia.