TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Poe Jumaah isuk-isuk, Kementerian Luar Negeri diwewegan ku Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan ngalakonan forum anu munggaran di Bandung, pikeun madungdengkeun ngeunaan rukun gawe lebah ngaronjatkeun sektor dagang katut investasi. Bandung dipilih karena merupakan daerah potensial yang paling kreatif di Indonesia, dan jantung asia Afrika.