TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Sawah anu legana leuwih ti sahektar tur siap panen di kabupaten cianjur, katarajang hama wereng. samalah, parena tembong galaring tur peang, euweuh eusina. ku kituna, patani nandangan rugi tepi ka mangbelas-belas juta. lian ti kitu, sawah sejenna anu legana teu kurang ti dua puluh hektar, dierong moal kaala hasilna.