TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Aya anu matak ngirut di salah sahiji mall di sumedang. pulas beureum tembong mapaesan hiasan turta aksesories ornamen naga, sarta unak-anik sejenna. eta kaayaan teh matak ngirut panitenan masarakat anu ngadareugdeug ka mall, samalah aya anu tepi ka dipalotret hareupeun eta ornamen naga.