TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | fenomena langka samagaha bulan total supermoon, bluemoon, katut bloodmoon, teu bisa dititenan ti pusat observatorium boscha lembang poe rebo kapeutingnakeun, alatan kahalang mega. samagaha bulan anu samemehna dierong bisa disaksian ti mimiti jam dalapan kurang tepi ka jam salapan peuting, gagal dititenan lantaran langit dilimpudan ku mega.