TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | minangka tarekah keur ngaronjatkeun karep baca di papada siswa, salasahiji s-m-p di kabupaten sumedang, ngalakonan gerakan literasi sekolah atawa g-l-s. eta kagiatan teh dilakonan saban isuk-isuk samemeh asup ka kelas. lian ti maca, siswa oge kudu bisa ngadadarkeun deui eusi buku anu geus dibaca ku dirina ka baturna di kelas, siligenti.