TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Ismeu netralitas aperatur sipil negara dina saban pemilu, mangrupa salah sahiji jejer anu jadi paguneman balarea. kementriaan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, atawa menpan r-b, ngalarapkeun aturan anu mahing para aparatur sipil negara, dipotret babarengan jeung calon kepala daerah, bari tuluy diunggah kana media sosial. eta pamahing teh berlaku ti mimiti tanggal hiji januari dua rebu dalapan belas.