TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI |Blok waas mangrupa salah sahiji tina genep lelewek anu legana 425 hektar lahan anu dijadikeun lahan tatanen, di kabupaten Bandung. Eta lahan teh bulistir balukar alih fungsi leuweung, dumeh tatangkalanana dituar dijadikeun lahan tatanen boh ku pangusaha boh warga sabudeureunana.