TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Mangratus-ratus pagawe anu ngawengku KASBI, FSPMI, turta Serikat Pekerja Nasional, SPN, kota Cimahi ngalakonan unjuk rasa di hareupeun kantor walikota Cimahi. Dina orasaina eta kaom pagawe nagih janji walikota anyar kota Cimahi Ajay M. Priatna, katut wakilna ngatiyana samangsa nyorang jangji pulitik anu bakal nyaluyukeun gaji buruh kota Cimahi jeung kota Bandung, nya eta dua juta dalapan ratus rebu dina kacindekan upah minimum kota. Eta nu arunjuk rasa ge ngadongsok peraturan pamarentah, nomor 78 taun 2015 ngeunaan pengupahan dina nyindekeun gaji pagawe di kota Cimahi, sarta sistem gawe kontrak dipupus, lantaran ngalindih karaharjaan kaom pagawe.