TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Enggoning ngariksa kahirupan leuweung tutupan di Jawa Barat. Utamana di kabupaten Bandung. Anggota komisi opat DPR RI. Yadi Srimulyadi. Ngadongsok pamarentah puseur kitu deui daerah. Sangkan mayeng ngarekepan panalingaan anu ngagalaksak ka jero leuweung tutupan. Eta hal teh pikeun ngajaga jenglengan sasatoan anu hirup kumbuh di lengkob leuweung tutupan. Salah sahijina leuweung tutupan gunung puntang. Anu kiwari jadi tempat konservasi owa Jawa.