TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Unjuk rasa mondah kagiatan ngadu begu atawa bagong jeung anjing, dilakonan di buruan kantor pamarentahan jawa barat, gedung sate kota bandung, poe senen beurang. nu arunjuk rasa ngadongsok gubernur jawa barat medalkeun pamahing ngadu sato galak, lantaran dierong telenges ka sato, tur teu mere atikan anu hade pikeun masarakat.