TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Anu taya lian ti supir moda transportasi online, ngagegekan lapang gasibu tepi ka gerbang gedong sate kota Bandung, poe senen isuk-isuk. Eta nu arunjuk rasa teh ngalakonan kagiatan ngadu’a babarengan dina aksi damey sangkan transportasi online masih bisa nambangan. Petugas pulisi tembong sayaga ngamankeun eta lampah ngadu’a babarengan, ti mimiti rute jalan anu diliwatan massa, tepi ka hareupeun gerbang gedong sate.