TP | BANDUNG TV | IWAN M RIDWAN | Mangpirang ketak dilakonan pikeun ngungkabkeun rasa sukur kana rezeki tina hasil bumi. warga di kampung cikareumbi. kabupaten bandung barat. ngalakonan rempug adu tomat. atawa perang tomat. poe minggu mangkukna. eta perang tomat teh disurahan salaku ketak miceun sifat-sifat goreng anu aya dina diri manusa. ku cara silih baledog make tomat anu geus kaarah tur teu laku dijual.